Tiếng Anh 2

Mô tả

Chương trình Tiếng Anh lớp 2 của Monica.vn  được xây dựng với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi bài học có các video học về Chữ cái & âm và âm (Letters & Phonics và Phonics), Chữ số (Numbers), Từ vựng (Words), Mẫu câu (Sentences) và phần trò chơi luyện tập (Games) giúp các bé đánh giá khả năng tiếp thu bài học của mình. Chương trình phù hợp với các bé học sinh lớp 1, lớp 2 mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh.

Chương trình học

20Bài học

Unit 1: In the hallway

Vocabulary00:14:50
Assignments

Unit 2: At the cafe

Unit 3: On the street

Unit 4: At the ice cream van

Unit 5: In the woodland

Unit 6: At the breakfast table

Unit 7: On the coast

Unit 8: At the school festival

Unit 9: On the river

Unit 10: In the classroom

Unit 11: At the campsite

Unit 12: On the bridgde

Unit 13: In the village square

Unit 14: At the supermarket

Unit 15: In the clothes shop

Unit 16: In the playground

Unit 17: In the mountains

Unit 18: On the train

Unit 19: In the living room

Unit 20: At the doctor’s