Tiếng Anh 1

Mô tả

Chương trình Tiếng Anh lớp 1 của Monica.vn được xây dựng với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi bài học có các video học về Chữ cái & âm và âm (Letters & Phonics và Phonics), Chữ số (Numbers), Từ vựng (Words), Mẫu câu (Sentences) và phần trò chơi luyện tập (Games) giúp các bé đánh giá khả năng tiếp thu bài học của mình. Chương trình phù hợp với các bé học sinh lớp 1, lớp 2 mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh.

Chương trình học

35Bài học

Unit 1: In the park

Unit 2: In the dining room

Unit 3: At the street market

Unit 4: In the bedroom

Unit 5: At the fish and chip shop

Unit 6: On the farm

Unit 7: In the backyard

Unit 8: In the playground

Unit 9: In the shop

Unit 10: At the zoo

Unit 11: At the bus stop

Unit 12: At the lake

Unit 13: In the school canteen

Unit 14: In the toy shop

Unit 15: At the football match

Unit 16: Doing the housework

Unit 17: At the birthday party

Unit 18: In the countryside

Unit 19: At the sea

Unit 20: On the field