Trắc nghiệm ôn tập

Công thức tính số tổ hợp

Câu hỏi:

Công thức tính số tổ hợp là:

A.
\(C_n^k = \frac{{n!}}{{\left( {n – k} \right)!}}\)

Bạn đang xem: Công thức tính số tổ hợp

B.
\(C_n^k = \frac{{n!}}{{\left( {n – k} \right)!k!}}\)

C.
\(A_n^k = \frac{{n!}}{{\left( {n – k} \right)!}}\)

D.
\(A_n^k = \frac{{n!}}{{\left( {n – k} \right)!k!}}\)

Video hướng dẫn giải chi tiết:

Đáp án đúng: B

Số các tổ hợp chập k của một tập hợp n phần tử, kí hiệu là \(\mathop C\nolimits_n^k \) và được cho bởi công thức :

\(\mathop C\nolimits_n^k  = \frac{{n!}}{{k!\left( {n – k} \right)!}}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!