Trắc nghiệm ôn tập

Công thoát electron của một kim loại là A = 7,23.10-19 J.

Câu hỏi:

Công thoát electron của một kim loại là A = 7,23.10-19 J. Nếu chiếu lần lượt vào kim loại này các bức xạ có tần số f1 = 2,1.10 15 Hz; f2 = 1,33.1015 Hz; f3= 9,375.10 14 Hz; f4= 8,45.10 14 Hz và f5 = 6,67.1014 Hz. Những bức xạ nào kể trên gây ra hiện tượng quang điện? Cho h = 6,625.10-34 J.s ; c = 3.108 m/s. 

A.
f1, f3 và f

B.
 f2, f3 và f5

C.
f1 và f

D.
f4, f3 và f2

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Công thoát electron của một kim loại là A = 7,23.10-19 J.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Công thoát electron của một kim loại là A = 7,23.10-19 J.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!