Trắc nghiệm ôn tập

come money notebook Monday

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Câu hỏi:

A.
come

B.
money 

C.
notebook

D.
Monday

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: come money notebook Monday

C. “o” được phát âm là “əʊ”, còn lại là “ʌ”

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: come money notebook Monday

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!