Trắc nghiệm ôn tập

Có hai điện tích điểm  ({q_1} = {9.

Câu hỏi:

Có hai điện tích điểm  \({q_1} = {9.10^{ – 9}}C;\,\,{q_2} = – {10^{ – 9}}C\) đặt cố định tại hai điểm A và B cách nhau 12 cm trong không khí. Hỏi phải đặt một điện tích thứ ba q0 tại vị trí nào để điện tích này nằm cân bằng? 

A.

Bạn đang xem: Có hai điện tích điểm  ({q_1} = {9.

Đặt q0 trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách B là 6 cm. 

B.
Đặt q0 trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách B là 6 cm.

C.

Đặt q0 trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách B là 12 cm. 

D.
Đặt q0 trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách B là 15 cm.

Đáp án đúng: B

Chọn B.

Vì q1 và q2 đặt cố định nên muốn q0 cân bằng thì ba điện tích thẳng hàng, dấu “xen kẽ nhau”, q0 phải ở gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn q2 như hình vẽ.

Khi đó, q0 sẽ chịu tác dụng của hai lực ngược hướng nhau và độ lớn bằng nhau:

\(\begin{array}{l}
k\frac{{\left| {{q_1}q{}_0} \right|}}{{{r_{10}}{}^2}} = k\frac{{\left| {{q_2}q{}_0} \right|}}{{{r_{20}}{}^2}}\\
\Rightarrow r{}_{10} = 3{r_{20}}\\
\Leftrightarrow {r_{20}} + 12 = 3{r_{20}}\\
\Rightarrow {r_{20}} = 6\left( {cm} \right).
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Có hai điện tích điểm  ({q_1} = {9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!