Tổng hợp

Chu kỳ kích – kìm là gì?

Cùng Monica tìm hiểu chu kỳ kích – kìm (stop-go cycle) là gì?

Chu kỳ kích - kìm là gì?

Bạn đang xem: Chu kỳ kích – kìm là gì?

Chu kỳ kích – kìm (stop-go cycle) là việc chính phủ vận dụng các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô để kích thích, sau đó kiềm chế bớt hoạt động kinh tế.

Chu kỳ kích – kìm (stop-go cycle) là việc chính phủ vận dụng các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô để kích thích, sau đó kiềm chế bớt hoạt động kinh tế. Những công cụ như vậy được sử dụng trong chính sách ổn định kinh tế mang tính chống chu kỳ với mục đích loại trừ những biến động trong hoạt động kinh tế gắn với chu kỳ kinh doanh.

Chính sách kích – kìm thường được nhắc đến với nghĩa xấu, ám chỉ các chính sách của chính phủ được vận dụng vào thời điểm hoặc liều lượng sai lầm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!