Trắc nghiệm ôn tập

choose the correct answers notable, predictable, incredible, remarkable

Câu hỏi:

A.
notable

B.
remarkable

C.
predictable 

D.
incredible

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Bạn đang xem: choose the correct answers notable, predictable, incredible, remarkable

Tag: choose the correct answers notable, predictable, incredible, remarkable

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!