Trắc nghiệm ôn tập

Choose the correct answer change, transformation, shift, transfer

Câu hỏi:

A.
change

B.
transfer

C.
 transformation

D.
shift

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Bạn đang xem: Choose the correct answer change, transformation, shift, transfer

Tag: Choose the correct answer change, transformation, shift, transfer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!