Trắc nghiệm ôn tập

Choose the correct answer change, transformation, shift, transfer

Câu hỏi:

A.
change

B.
transfer

C.
 transformation

D.
shift

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Bạn đang xem: Choose the correct answer change, transformation, shift, transfer

Tag: Choose the correct answer change, transformation, shift, transfer

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!