Trắc nghiệm ôn tập

choose the correct answer ahead, right, straight, forward

Câu hỏi:

(3) _______

A.
ahead

B.
right

C.
straight

D.
forward

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: choose the correct answer ahead, right, straight, forward

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: choose the correct answer ahead, right, straight, forward

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!