Trắc nghiệm ôn tập

choose the correcet answer gives, offers, supports, presents

Câu hỏi:

(4) _______

A.
gives

B.
offers

C.
supports

D.
presents

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: choose the correcet answer gives, offers, supports, presents

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: choose the correcet answer gives, offers, supports, presents

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!