Trắc nghiệm ôn tập

choose the correcet answer gives, offers, supports, presents

Câu hỏi:

(4) _______

A.
gives

B.
offers

C.
supports

D.
presents

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: choose the correcet answer gives, offers, supports, presents

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: choose the correcet answer gives, offers, supports, presents

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!