Trắc nghiệm ôn tập

choose correct answer led, linked, leading, linking

Câu hỏi:

(2) _______

A.
led

B.
link

C.
leading

D.
linking

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: choose correct answer led, linked, leading, linking

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: choose correct answer led, linked, leading, linking

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!