Trắc nghiệm ôn tập

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây: Cho đường thẳng (a bot left( alpha right)), mọi mặt phẳng (beta ) chứa a thì (left( beta right) bot left( alpha right))

Câu hỏi:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

A.
Cho đường thẳng \(a \bot \left( \alpha  \right)\), mọi mặt phẳng \(\beta \) chứa a thì \(\left( \beta  \right) \bot \left( \alpha  \right)\)

B.
Cho hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau, nếu mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) chứa a và mặt phẳng \(\left( \beta  \right)\) chứa b thì \(\left( \alpha  \right) \bot \left( \beta  \right)\)

C.
Cho hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau, mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì song song với đường thẳng kia

D.
Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b, luôn có mặt phẳng chứa đường thẳng này và vuông góc với đường thẳng kia.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây: Cho đường thẳng \(a \bot \left( \alpha \right)\), mọi mặt phẳng \(\beta \) chứa a thì \(\left( \beta \right) \bot \left( \alpha \right)\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!