Trắc nghiệm ôn tập

Cho x, y là các góc nhọn, (cot x = frac{3}{4}, cot y = frac{1}{7}). Tổng x + y bằng :

Câu hỏi:

Cho x, y là các góc nhọn, \(\cot x = \frac{3}{4}, \cot y = \frac{1}{7}\). Tổng x + y bằng :

A.
\(\frac{\pi }{4}.\)

B.
\(\frac{3\pi }{4}.\)

C.
\(\frac{\pi }{3}.\)

D.
\(\pi\)

Đáp án đúng: B

Ta có \(\tan \left( {x + y} \right) = \frac{{\tan x + \tan y}}{{1 – \tan x.\tan y}} = \frac{{\frac{4}{3} + 7}}{{1 – \frac{4}{3}.7}} =  – 1\) Suy ra \(x + y = \frac{{3\pi }}{4}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho x, y là các góc nhọn, \(\cot x = \frac{3}{4}, \cot y = \frac{1}{7}\). Tổng x + y bằng :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!