Trắc nghiệm ôn tập

Cho X là axit cacboxylic đa chức (có MX 

Câu hỏi:

Cho X là axit cacboxylic đa chức (có MX < 200); Y, Z, T là ba ancol đơn chức có cùng số nguyên tử cacbon và trong phân tử mỗi chất có không quá một liên kết π; E là este đa chức tạo bởi X, Y, Z, T. Lấy m gam hỗn hợp Q gồm X, Y, Z, T, E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 18% thu được hỗn hợp G gồm các ancol có cùng số mol và dung dịch chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 26,86%. Cô cạn dung dịch này, rồi đem toàn bộ muối khan đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư, sau phản ứng thu được H2O,  0,09  mol  Na2CO3 và  0,15  mol  CO2. Cho G vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 38,5 gam và có 0,33 mol khí thoát ra. Phát biểu không đúng về các chất trong hỗn hợp Q là

A.
Phần trăm số mol X trong Q là 6,06%. 

B.
Số nguyên tử H trong E là 20. 

C.
Tổng khối lượng các ancol trong m gam Q là 35,6 gam. 

D.
Giá trị m là 46,12. 

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Cho X là axit cacboxylic đa chức (có MX 

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho X là axit cacboxylic đa chức (có MX 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!