Trắc nghiệm ôn tập

Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu được 4,48 lít CO2 (đktc).

Câu hỏi:

Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Cho từ từ V1 lít HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Vậy V và V1 tương ứng là 

A.
V = 0,5 lít ; V1 = 0,4 lít. 

B.
V = 0,4 lít ; V1 = 0,3 lít.

C.
V = 0,4 lít ; V1 = 0,5 lít. 

D.
V = 0,3 lít ; V1 = 0,4 lít.

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu được 4,48 lít CO2 (đktc).

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu được 4,48 lít CO2 (đktc).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!