Trắc nghiệm ôn tập

Cho tam giác (MNP) vuông ở (M,,MN = 4a;) (MP = 3a.) Khi đó, (tan P) bằng

Câu hỏi:

Cho tam giác MNP vuông ở \(M,\,MN = 4a; MP = 3a.\) Khi đó, \(\tan P\) bằng

A.
\(\dfrac{3}{4}\)

B.
\(\dfrac{4}{3}\)

C.
\(\dfrac{3}{5}\)

D.
\(\dfrac{4}{5}\)

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Cho tam giác (MNP) vuông ở (M,,MN = 4a;) (MP = 3a.) Khi đó, (tan P) bằng

Xét tam giác MNP vuông tại M, theo định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn ta có:

\(\tan P = \dfrac{{MN}}{{MP}} = \dfrac{{4a}}{{3a}} = \dfrac{4}{3}.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho tam giác \(MNP\) vuông ở \(M,\,MN = 4a;\) \(MP = 3a.\) Khi đó, \(\tan P\) bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!