Trắc nghiệm ôn tập

Cho tam giác (MNP) vuông ở (M,,MN = 4a;) (MP = 3a.) Khi đó, (tan P) bằng

Câu hỏi:

Cho tam giác MNP vuông ở \(M,\,MN = 4a; MP = 3a.\) Khi đó, \(\tan P\) bằng

A.
\(\dfrac{3}{4}\)

B.
\(\dfrac{4}{3}\)

C.
\(\dfrac{3}{5}\)

D.
\(\dfrac{4}{5}\)

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Cho tam giác (MNP) vuông ở (M,,MN = 4a;) (MP = 3a.) Khi đó, (tan P) bằng

Xét tam giác MNP vuông tại M, theo định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn ta có:

\(\tan P = \dfrac{{MN}}{{MP}} = \dfrac{{4a}}{{3a}} = \dfrac{4}{3}.\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho tam giác \(MNP\) vuông ở \(M,\,MN = 4a;\) \(MP = 3a.\) Khi đó, \(\tan P\) bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!