Trắc nghiệm ôn tập

Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Tính

Câu hỏi:

Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Tính \(\left( {\overrightarrow {AH} ,\overrightarrow {BA} } \right)\)

A.
30o

B.
60o

C.
120o

D.
150o

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Tính

Vẽ \(\overrightarrow {AE} = \overrightarrow {BA} \).

Vì tam giác ABC là tam giác đều nên đồng thời AH là đường phân giác.

Suy ra \(\widehat {BAH} = \frac{1}{2}\widehat {BAC} = {30^o}\)

Khi đó \(\left( {\overrightarrow {AH} ,\overrightarrow {BA} } \right) = \widehat {HAE} = {180^o} – \widehat {BAH} = {180^o} – {30^o} = {150^o}\)

Vậy chọn đáp án D.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!