Trắc nghiệm ôn tập

Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Tính

Câu hỏi:

Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Tính \(\left( {\overrightarrow {AH} ,\overrightarrow {BA} } \right)\)

A.
30o

B.
60o

C.
120o

D.
150o

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Tính

Vẽ \(\overrightarrow {AE} = \overrightarrow {BA} \).

Vì tam giác ABC là tam giác đều nên đồng thời AH là đường phân giác.

Suy ra \(\widehat {BAH} = \frac{1}{2}\widehat {BAC} = {30^o}\)

Khi đó \(\left( {\overrightarrow {AH} ,\overrightarrow {BA} } \right) = \widehat {HAE} = {180^o} – \widehat {BAH} = {180^o} – {30^o} = {150^o}\)

Vậy chọn đáp án D.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!