Trắc nghiệm ôn tập

Cho tam giác (ABC) vuông tại (A,) biết (AB = 6cm,) (AC = 8cm.) Khi đó độ dài đoạn thẳng (BC) bằng

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng BC bằng

A.
\(10cm\)

B.
\(\sqrt {14} cm\)

C.
\(\sqrt 2 cm\)

D.
\(14cm\)

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Cho tam giác (ABC) vuông tại (A,) biết (AB = 6cm,) (AC = 8cm.) Khi đó độ dài đoạn thẳng (BC) bằng

Xét tam giác ABC vuông tại A, theo định lý Pytago ta có \(BC = \sqrt {A{B^2} + A{C^2}} = \sqrt {{6^2} + {8^2}} = 10cm\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A,\) biết \(AB = 6cm,\) \(AC = 8cm.\) Khi đó độ dài đoạn thẳng \(BC\) bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!