Trắc nghiệm ôn tập

Cho sơ đồ phản ứng (X, Y, Z đều là các chất hữu cơ):X (C4H8O3) + NaOH → Y + ZY + 2CuO → T (tạp chức) + 2Cu + 2H2ONhận �

Câu hỏi:

Cho sơ đồ phản ứng (X, Y, Z đều là các chất hữu cơ):
X (C4H8O3) + NaOH → Y + Z
Y + 2CuO → T (tạp chức) + 2Cu + 2H2O
Nhận định nào sau đây không đúng?

A.
Đốt cháy hoàn toàn một 1 mol Z thu được 1 mol CO2

B.
Y hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường

C.
T có 1 nhóm –CH3 

D.
X tác dụng với Na theo tỷ lệ mol 1 :1

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Cho sơ đồ phản ứng (X, Y, Z đều là các chất hữu cơ):X (C4H8O3) + NaOH → Y + ZY + 2CuO → T (tạp chức) + 2Cu + 2H2ONhận �

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho sơ đồ phản ứng (X, Y, Z đều là các chất hữu cơ):X (C4H8O3) + NaOH → Y + ZY + 2CuO → T (tạp chức) + 2Cu + 2H2ONhận �

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!