Trắc nghiệm ôn tập

Cho sơ đồ điều chế chất hữu cơ Y như hình vẽ bên.

Câu hỏi:

Cho sơ đồ điều chế chất hữu cơ Y như hình vẽ bên.

Bạn đang xem: Cho sơ đồ điều chế chất hữu cơ Y như hình vẽ bên.

Phản ứng nào sau đây có thể phù hợp với sơ đồ điều chế chất Y?

A.
CH3COONa + H2SO4(đặc) → CH3COOH + NaHSO4.

B.
2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O.

C.
H2NCH2COOH + NaOH →  H2NCH2COONa + H2O.

D.
CaC2 + 2H2O  →  Ca(OH)2  + C2H2.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho sơ đồ điều chế chất hữu cơ Y như hình vẽ bên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!