Trắc nghiệm ôn tập

Cho sơ đồ điều chế chất hữu cơ Y như hình vẽ bên.

Câu hỏi:

Cho sơ đồ điều chế chất hữu cơ Y như hình vẽ bên.

Bạn đang xem: Cho sơ đồ điều chế chất hữu cơ Y như hình vẽ bên.

Phản ứng nào sau đây có thể phù hợp với sơ đồ điều chế chất Y?

A.
CH3COONa + H2SO4(đặc) → CH3COOH + NaHSO4.

B.
2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O.

C.
H2NCH2COOH + NaOH →  H2NCH2COONa + H2O.

D.
CaC2 + 2H2O  →  Ca(OH)2  + C2H2.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho sơ đồ điều chế chất hữu cơ Y như hình vẽ bên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!