Trắc nghiệm ôn tập

Cho phản ứng hạt nhân . Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol của He4 là 4 g/mol và 1 MeV = 1,6.10−13 (J). Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 g khí heli xấp xỉ bằng A. 4,24.108J. B. 4,24.105J. C. 5,03.1011J. D. 4,24.1011J. Hướng dẫn

Câu hỏi:

Cho phản ứng hạt nhân  \(_1^2H + _1^3H \to _2^4He + _0^1n + 17,6MeV\). Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol của He4 là 4 g/mol và 1 MeV = 1,6.1013 (J). Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 g khí heli xấp xỉ bằng 

A.

Bạn đang xem: Cho phản ứng hạt nhân . Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol của He4 là 4 g/mol và 1 MeV = 1,6.10−13 (J). Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 g khí heli xấp xỉ bằng A. 4,24.108J. B. 4,24.105J. C. 5,03.1011J. D. 4,24.1011J. Hướng dẫn

4,24.108J.         

B.
4,24.105J.        

C.
 5,03.1011J.           

D.
4,24.1011J.

Đáp án đúng: D

Q = Số phản ứng . ΔE = (Số gam He / Khối lượng mol).  

 Chọn D.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho phản ứng hạt nhân . Biết số Avôgađrô 6,02.1023/mol, khối lượng mol của He4 là 4 g/mol và 1 MeV = 1,6.10−13 (J). Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 g khí heli xấp xỉ bằng A. 4,24.108J. B. 4,24.105J. C. 5,03.1011J. D. 4,24.1011J. Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!