Trắc nghiệm ôn tập

Cho P: aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỷ lệ kiểu hình ở con lai: A – bbD – eeff là:

Câu hỏi:

Cho P: aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỷ lệ kiểu hình ở con lai: A – bbD – eeff là:

A.
1/4

Bạn đang xem: Cho P: aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỷ lệ kiểu hình ở con lai: A – bbD – eeff là:

B.
1/8

C.
1/16

D.
3/32

Đáp án đúng: D

Phân tích phép lai từng cặp gen như sau

aa x AA → Kiểu hình A- là 100%

Bb x Bb → Kiểu hình bb là 1/4

Dd x Dd → Kiểu hình D- là 3/4

ee x ee → Kiểu hình ee là 100%

Ff x ff → Kiểu hình ff là 1/2

Như vậy kiểu hình A – bbD – eeff sẽ là 3/32.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!