Trắc nghiệm ôn tập

Cho P: aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỷ lệ kiểu hình ở con lai: A – bbD – eeff là:

Câu hỏi:

Cho P: aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỷ lệ kiểu hình ở con lai: A – bbD – eeff là:

A.
1/4

Bạn đang xem: Cho P: aaBbDdeeFf x AABbDdeeff thì tỷ lệ kiểu hình ở con lai: A – bbD – eeff là:

B.
1/8

C.
1/16

D.
3/32

Đáp án đúng: D

Phân tích phép lai từng cặp gen như sau

aa x AA → Kiểu hình A- là 100%

Bb x Bb → Kiểu hình bb là 1/4

Dd x Dd → Kiểu hình D- là 3/4

ee x ee → Kiểu hình ee là 100%

Ff x ff → Kiểu hình ff là 1/2

Như vậy kiểu hình A – bbD – eeff sẽ là 3/32.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!