Trắc nghiệm ôn tập

Cho m gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92 gam kết tủa.

Câu hỏi:

Cho m gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.
21,6 

B.
43,2 

C.
10,8 

D.
32,4

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92 gam kết tủa.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho m gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92 gam kết tủa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!