Trắc nghiệm ôn tập

Cho lăng trụ tam giác ABC.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a .

Câu hỏi:

Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a . Hình chiếu của A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

A.
\(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{4}\)

B.
\({4{a^3}\sqrt 3 }\)

C.
\({2{a^3}\sqrt 3 }\)

D.
\(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{2}\)

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho lăng trụ tam giác ABC.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!