Trắc nghiệm ôn tập

Cho lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Mặt phẳng ABC tạo với mặt đáy góc 600.

Câu hỏi:

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a. Mặt phẳng AB’C’ tạo với mặt đáy góc 600. Tính theo a thể tích lăng trụ ABC.A’B’C’.

A.
\(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{2}\)

B.
\(V = \frac{{{3a^3}\sqrt 3 }}{4}\)

C.
\(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{8}\)

D.
\(V = \frac{{{3a^3}\sqrt 3 }}{8}\)

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Cho lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Mặt phẳng ABC tạo với mặt đáy góc 600.

Vì ABC.A’B’C’ là lăng trụ đứng nên \(AA’\bot ABC\).

Gọi M là trung điểm B’C’, do tam giác A’B’C’ đều nên suy ra \(A’M\bot B’C’\).

Khi đó \({60^0} = \widehat {\left( {\left( {AB’C’} \right),\left( {A’B’C’} \right)} \right)}\)

\( = \left( {AM,A’M} \right) = \widehat {AMA’}\)

Tam giác AA’M, có \(A’M = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\);

\(AA’ = A’M.\tan AMA’ = \frac{{3a}}{2}\)

Diện tích tam giác đều \({S_{A’B’C’}} = \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}\)

Vậy \(V = {S_{ABC}}.AA’ = \frac{{3{a^3}\sqrt 3 }}{8}\).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Mặt phẳng ABC tạo với mặt đáy góc 600.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!