Trắc nghiệm ôn tập

Cho khối lập phương ABCD.ABCD, có đường chéo BD = 3. Thể tích của khối lập phương ABCD.ABCD bằng bao nhiêu?

Câu hỏi:

Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’, có đường chéo BD’ = 3. Thể tích của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ bằng bao nhiêu?

A.
\(\sqrt 3 \)

B.
\(6\sqrt 3 \)

C.
\(3\)

D.
\(3\sqrt 3 \)

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Cho khối lập phương ABCD.ABCD, có đường chéo BD = 3. Thể tích của khối lập phương ABCD.ABCD bằng bao nhiêu?

Gọi a là độ dài cạnh hình lập phương

Ta có:

\(BD{‘^2} = 3{a^2} \Rightarrow {a^2} = 3 \Rightarrow a = \sqrt 3 \)

Vậy thể tích khối lập phương: \(V = {a^3} = 3\sqrt 3 \)

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho khối lập phương ABCD.ABCD, có đường chéo BD = 3. Thể tích của khối lập phương ABCD.ABCD bằng bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!