Trắc nghiệm ôn tập

Cho khối hộp ABCD.ABCD có thể tích bằng 72 (ĐVTT). Gọi V1 là thể tích khối chóp A.ABC.

Câu hỏi:

Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích bằng 72 (ĐVTT). Gọi V1 là thể tích khối chóp A’.ABC. Khi đó, chọn kết quả đúng trong các kết quả cho dưới đây? 

A.
V1 = 12

B.
V1 = 24

C.
V1 = 36

D.
V1 = 18

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Cho khối hộp ABCD.ABCD có thể tích bằng 72 (ĐVTT). Gọi V1 là thể tích khối chóp A.ABC.

Ta có:

\({V_1} = \frac{1}{3}V = \frac{1}{3}.\left( {\frac{1}{2}{V_2}} \right) = \frac{1}{6}{V_2} = 12\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho khối hộp ABCD.ABCD có thể tích bằng 72 (ĐVTT). Gọi V1 là thể tích khối chóp A.ABC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!