Trắc nghiệm ôn tập

Cho hỗn hợp gồm 0,2 mol Al và 0,3 mol Mg vào 200ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 2M và AgNO3 1M.

Câu hỏi:

Cho hỗn hợp gồm 0,2 mol Al và 0,3 mol Mg vào 200ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 2M và AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất N+5, đktc). Giá trị của V là 

A.
22,4. 

B.
8,96. 

C.
11,2. 

D.
26,88

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm 0,2 mol Al và 0,3 mol Mg vào 200ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 2M và AgNO3 1M.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho hỗn hợp gồm 0,2 mol Al và 0,3 mol Mg vào 200ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 2M và AgNO3 1M.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!