Trắc nghiệm ôn tập

Cho hình hộp (ABCD.A’B’C’D’,AB = 6cm,BC = BB’ = 2cm.) Điểm E là trung điểm cạnh BC. Tứ diện đều MNPQ có hai đỉnh M và N nằm trên đường thẳng CE’, hai đỉnh P, Q nằm trên đường thẳng đi qua điểm B’ và cắt đường thẳng AD tại điểm F. Khoảng cách DF bằng

Câu hỏi:

Cho hình hộp \(ABCD.A’B’C’D’,AB = 6cm,BC = BB’ = 2cm.\) Điểm E là trung điểm cạnh BC. Một tứ diện đều MNPQ có hai đỉnh M và N nằm trên đường thẳng CE’, hai đỉnh P, Q nằm trên đường thẳng đi qua điểm B’ và cắt đường thẳng AD tại điểm F. Khoảng cách DF bằng

A.
1cm

B.
2cm

C.
3cm

D.
6cm

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho hình hộp \(ABCD.A’B’C’D’,AB = 6cm,BC = BB’ = 2cm.\) Điểm E là trung điểm cạnh BC. Tứ diện đều MNPQ có hai đỉnh M và N nằm trên đường thẳng CE’, hai đỉnh P, Q nằm trên đường thẳng đi qua điểm B’ và cắt đường thẳng AD tại điểm F. Khoảng cách DF bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!