Trắc nghiệm ôn tập

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy AB = a, góc SAC bằng 450. Thể tích khối chóp bằng: 

Câu hỏi:

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy AB = a, góc SAC bằng 450. Thể tích khối chóp bằng: 

A.
\(\frac{{{a^3}}}{3}\)

B.
\(\frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{2}\)

C.
\(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{6}\)

D.
\(\frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{6}\)

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy AB = a, góc SAC bằng 450. Thể tích khối chóp bằng: 

O là tâm hình vuông, h = SO là đường cao hình chóp

\( \Rightarrow SO = \frac{{AC}}{2} = \frac{{a\sqrt 2 }}{2}\)

Diện tích đáy: \(B=a^2\)

Thể tích: \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{6}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy AB = a, góc SAC bằng 450. Thể tích khối chóp bằng: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!