Trắc nghiệm ôn tập

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB // CD và AB = 2 CD), M là trung điểm của cạnh SA , gọi ((alpha )) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (SCD). Thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phẳng ((alpha )) là hình gì?

Câu hỏi:

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB // CD và AB = 2 CD), M là trung điểm của cạnh SA , gọi \((\alpha )\)  là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (SCD). Thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phẳng \((\alpha )\) là hình gì?

A.
Hình thang có tỉ số giữa độ dài đáy lớn và đáy bé bằng \(\frac{4}{3}\)

B.
Hình bình hành

C.
Hình thang có đáy lớn có độ dài gấp đôi đáy bé

D.
Hình thang có tỉ số giữa độ dài đáy lớn và đáy bé bằng \(\frac{3}{2}\)

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB // CD và AB = 2 CD), M là trung điểm của cạnh SA , gọi ((alpha )) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (SCD). Thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phẳng ((alpha )) là hình gì?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB // CD và AB = 2 CD), M là trung điểm của cạnh SA , gọi \((\alpha )\) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (SCD). Thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phẳng \((\alpha )\) là hình gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!