Trắc nghiệm ôn tập

Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác vuông tại B, (AB = a,{rm{ }}BC = 2a.) Biết (SA bot AB, SC bot BC,) góc giữa SC và (ABC) bằng 600. Độ dài cạnh SB bằng:

Câu hỏi:

Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác vuông tại B, \(AB = a,{\rm{ }}BC = 2a.\) Biết \(SA \bot AB, SC \bot BC,\) góc giữa SC và (ABC) bằng 600. Độ dài cạnh SB bằng:

A.
\(\sqrt 2 a.\)

B.
\(2\sqrt 2 a.\)

C.
\(\sqrt 3 a.\)

D.
\(3\sqrt 2 a.\)

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác vuông tại B, \(AB = a,{\rm{ }}BC = 2a.\) Biết \(SA \bot AB, SC \bot BC,\) góc giữa SC và (ABC) bằng 600. Độ dài cạnh SB bằng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!