Trắc nghiệm ôn tập

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có đồ thị li độ phụ thuộc vào thời gian t

Câu hỏi:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có đồ thị li độ phụ thuộc vào thời gian t như hình vẽ bên. Nếu tổng hợp hai dao động trên thì luôn thu được dao động có phương trình là  \(x = 10\sqrt 3 \cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\left( {cm} \right)\). Thay đổi biên độ A2 để biên độ A1 đạt giá trị cực đại, phương trình dao động diễn tả bởi đường (2) lúc này là:

 

Bạn đang xem: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có đồ thị li độ phụ thuộc vào thời gian t

A.
\({x_2} = 20\cos \left( {\frac{{20\pi }}{3}t – \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\)

B.
\({x_2} = 10\cos \left( {\frac{{25\pi }}{3}t – \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\)

C.
\({x_2} = 25\cos \left( {\frac{{20\pi }}{3}t – \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\)

D.
\({x_2} = 20\cos \left( {\frac{{25\pi }}{3}t + \pi } \right)\left( {cm} \right)\)

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có đồ thị li độ phụ thuộc vào thời gian t

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!