Trắc nghiệm ôn tập

Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu

Câu hỏi:

Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ là 3,21%. Khối lượng glucozơ đã dùng là

A.
67,5 gam.

B.
96,43 gam   

C.
135 gam. 

D.
192,86 gam.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu

Đáp án: B

Gọi x là số mol Na2CO3; y là số mol NaHCO3

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

 x           2x                x

CO2 + NaOH → NaHCO3

y             y               y

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}
2x + y = 1\\
\frac{{106x + 84y}}{{2.1000.1,05 + 44.(x + y)}}.100 = 3,21
\end{array} \right.\)

→ \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 0,25\\
y = 0,5
\end{array} \right.\)

C6H12O6 −men→2C2H5OH +2CO2

\(m = \frac{{0,75}}{2}.180.\frac{{100}}{{70}} = 96,43g\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!