Trắc nghiệm ôn tập

Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu

Câu hỏi:

Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ là 3,21%. Khối lượng glucozơ đã dùng là

A.
67,5 gam.

B.
96,43 gam   

C.
135 gam. 

D.
192,86 gam.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu

Đáp án: B

Gọi x là số mol Na2CO3; y là số mol NaHCO3

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

 x           2x                x

CO2 + NaOH → NaHCO3

y             y               y

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}
2x + y = 1\\
\frac{{106x + 84y}}{{2.1000.1,05 + 44.(x + y)}}.100 = 3,21
\end{array} \right.\)

→ \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 0,25\\
y = 0,5
\end{array} \right.\)

C6H12O6 −men→2C2H5OH +2CO2

\(m = \frac{{0,75}}{2}.180.\frac{{100}}{{70}} = 96,43g\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!