Trắc nghiệm ôn tập

Cho dung dịch chứa các ion: Na+, K+, Cu+, Cl-, SO42-, NO32-. Các ion nào không bị điện phân khi ở trạng thái dung dịch là?

Câu hỏi:

Cho dung dịch chứa các ion: Na+, K+, Cu+, Cl, SO42-, NO32-. Các ion nào không bị điện phân khi ở trạng thái dung dịch:

A.

Bạn đang xem: Cho dung dịch chứa các ion: Na+, K+, Cu+, Cl-, SO42-, NO32-. Các ion nào không bị điện phân khi ở trạng thái dung dịch là?

Na+, K+, Cl, SO42-

B.

K+, Cu+, Cl, NO32-

C.

Na+, Cu+, Cl, SO42-

D.
Na+, K+, SO42-, NO32-

Đáp án đúng: D

Ion của kim loại mạnh như: K, Na, Li, Ca… và ion của các gốc muối có oxi như: SO42-, NO3 không bị điện phân. → Chọn D.

→ Đáp án D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho dung dịch chứa các ion: Na+, K+, Cu+, Cl-, SO42-, NO32-. Các ion nào không bị điện phân khi ở trạng thái dung dịch là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!