Trắc nghiệm ôn tập

Cho đoạn thẳng AB = 2a . Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của OA và OB .

Câu hỏi:

Cho đoạn thẳng AB = 2a . Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của OA và OB . Độ dài đoạn thẳng MN bằng

A.
\(\frac{1}{2}a\)

B.
a

C.
2a

D.
3a

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho đoạn thẳng AB = 2a . Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của OA và OB .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!