Trắc nghiệm ôn tập

Cho dãy các chất sau: etyl butirat, alanin, xenlulozơ, ancol benzylic và phenol.

Câu hỏi:

Cho dãy các chất sau: etyl butirat, alanin, xenlulozơ, ancol benzylic và phenol. Số chất trong dãy bị thuỷ phân trong môi trường kiềm là

A.
4

B.
3

C.
2

D.
1

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Cho dãy các chất sau: etyl butirat, alanin, xenlulozơ, ancol benzylic và phenol.

Chất trong dãy bị thuỷ phân trong môi trường kiềm là etyl butirat.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho dãy các chất sau: etyl butirat, alanin, xenlulozơ, ancol benzylic và phenol.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!