Trắc nghiệm ôn tập

Cho dãy các chất sau: etyl butirat, alanin, xenlulozơ, ancol benzylic và phenol.

Câu hỏi:

Cho dãy các chất sau: etyl butirat, alanin, xenlulozơ, ancol benzylic và phenol. Số chất trong dãy bị thuỷ phân trong môi trường kiềm là

A.
4

B.
3

C.
2

D.
1

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Cho dãy các chất sau: etyl butirat, alanin, xenlulozơ, ancol benzylic và phenol.

Chất trong dãy bị thuỷ phân trong môi trường kiềm là etyl butirat.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho dãy các chất sau: etyl butirat, alanin, xenlulozơ, ancol benzylic và phenol.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!