Trắc nghiệm ôn tập

Cho cấu hình electron: 1s22s22p6.  Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu  hình electron như trên?

Câu hỏi:

Cho cấu hình electron: 1s22s22p6.  Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu  hình electron như trên?

A.
K+, Cl, Ar.

B.
Na+, F, Ne.    

C.
Li+, Br, Ne.

D.
Na+, Cl, Ar.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Cho cấu hình electron: 1s22s22p6.  Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu  hình electron như trên?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho cấu hình electron: 1s22s22p6.  Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu  hình electron như trên?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!