Trắc nghiệm ôn tập

Cho các thành phần:1. mARN của gen cấu trúc;2.

Câu hỏi:

Cho các thành phần:

1. mARN của gen cấu trúc;

Bạn đang xem: Cho các thành phần:1. mARN của gen cấu trúc;2.

2. Các loại nuclêôtit A, U, G, X;

3. Enzim ARN pôlimeraza; 4. Ezim ADN ligaza; 5. Enzim ADN pôlimeraza.

4.Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli là

A.
2, 3, 4

B.
3, 5

C.
1, 2, 3

D.
2, 3

Đáp án đúng: C

Cho các thành phần: 1. mARN của gen cấu trúc; 2. Các loại nuclêôtit A, U, G, X; 3. Enzim ARN pôlimeraza; 4. Ezim ADN ligaza; 5. Enzim ADN pôlimeraza. Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli là 1, 2, 3.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho các thành phần:1. mARN của gen cấu trúc;2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!