Trắc nghiệm ôn tập

Cho các phát biểu sau:(a) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc nhóm VIIIB(b) Crom không tác dụng với du

Câu hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc nhóm VIIIB

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau:(a) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc nhóm VIIIB(b) Crom không tác dụng với du

(b) Crom không tác dụng với dung dịch axit HNO3 và H2SO4 đặc nguội

(c) Khi thêm dung dịch kiềm vào muối cromat sẽ tạo thành đicromat

(d) Trong môi trường axit, muối crom (VI) bị khử thành muối crom (III)

(e) CrO là oxit bazơ, Cr2O3 là oxit lưỡng tính, CrO3 là oxit axit

(g) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3

Số phát biểu đúng

A.
4

B.
5

C.
6

D.
2

Đáp án đúng: A

Có 4 phát biểu đúng là: (b), (d), (e) và (g).

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho các phát biểu sau:(a) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc nhóm VIIIB(b) Crom không tác dụng với du

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!