Trắc nghiệm ôn tập

Cho các phản ứng sau:a) 2SO2 + O2 → 2SO3b) SO2 + 2H2S →3S + 2H2Oc) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr d) SO2 + NaOH → NaHSO3C

Câu hỏi:

Cho các phản ứng sau:

a) 2SO2 + O2 → 2SO3

Bạn đang xem: Cho các phản ứng sau:a) 2SO2 + O2 → 2SO3b) SO2 + 2H2S →3S + 2H2Oc) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr d) SO2 + NaOH → NaHSO3C

b) SO2 + 2H2S →3S + 2H2O

c) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr 

d) SO2 + NaOH → NaHSO3

Các phản ứng mà SO2 bị oxi hóa:

A.
a, b, d 

B.
a, c, d 

C.
a, c 

D.
a,d

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho các phản ứng sau:a) 2SO2 + O2 → 2SO3b) SO2 + 2H2S →3S + 2H2Oc) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr d) SO2 + NaOH → NaHSO3C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!