Trắc nghiệm ôn tập

Cho các phản ứng sau:a) 2SO2 + O2 → 2SO3b) SO2 + 2H2S →3S + 2H2Oc) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr d) SO2 + NaOH → NaHSO3C

Câu hỏi:

Cho các phản ứng sau:

a) 2SO2 + O2 → 2SO3

Bạn đang xem: Cho các phản ứng sau:a) 2SO2 + O2 → 2SO3b) SO2 + 2H2S →3S + 2H2Oc) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr d) SO2 + NaOH → NaHSO3C

b) SO2 + 2H2S →3S + 2H2O

c) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr 

d) SO2 + NaOH → NaHSO3

Các phản ứng mà SO2 bị oxi hóa:

A.
a, b, d 

B.
a, c, d 

C.
a, c 

D.
a,d

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho các phản ứng sau:a) 2SO2 + O2 → 2SO3b) SO2 + 2H2S →3S + 2H2Oc) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr d) SO2 + NaOH → NaHSO3C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!