Trắc nghiệm ôn tập

Cho các nhận định sau(1) Cho natri aminoaxetat tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa 2 muối(2) C6H14N2O3 là

Câu hỏi:

Cho các nhận định sau
(1) Cho natri aminoaxetat tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa 2 muối
(2) C6H14N2O3 là một đipeptit
(3) Tristearin, glyxin, phenol đều là chất rắn ở điều kiện thường
(4) CH3NH3Cl, NH2-CH2-COOCH3 đều có tính lưỡng tính
(5) Có thể phân biệt toluen, stiren, benzen bằng dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.
(6) Cho dung dịch amoni fomat tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì dung dịch thu được chỉ gồm các chất vô cơ
(7) Tơ nitron, cao cao su buna đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
Số nhận định đúng là:

A.
3

B.
5

C.
4

D.
6

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Cho các nhận định sau(1) Cho natri aminoaxetat tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa 2 muối(2) C6H14N2O3 là

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho các nhận định sau(1) Cho natri aminoaxetat tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa 2 muối(2) C6H14N2O3 là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!