Trắc nghiệm ôn tập

Cho các ion sau: Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Ca2+. Chiều giảm tính oxi hóa của các ion trên là

Câu hỏi:

Cho các ion sau: Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Ca2+. Chiều giảm tính oxi hóa của các ion trên là

A.
Ca2+, Fe2+, Al3+, Cu2+, Ag+.   

B.
Ag+, Cu2+, Fe2+, Al3+, Ca2+.

C.
Cu2+, Ag+, Fe2+, Al3+, Ca2+.

D.
Ca2+, Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Cho các ion sau: Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Ca2+. Chiều giảm tính oxi hóa của các ion trên là

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho các ion sau: Al3+, Fe2+, Cu2+, Ag+, Ca2+. Chiều giảm tính oxi hóa của các ion trên là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!