Trắc nghiệm ôn tập

Cho các dãy chuyển hóa:Glyxin (+ NaOH) → A (+ HCl)→ X.

Câu hỏi:

Cho các dãy chuyển hóa:

Glyxin (+ NaOH) → A (+ HCl)→ X.                 

Bạn đang xem: Cho các dãy chuyển hóa:Glyxin (+ NaOH) → A (+ HCl)→ X.

Glyxin (+ HCl) → B (+ NaOH) → Y.    

X và Y lần lượt là:

A.
ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa.

B.
ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.

C.
đều là ClH3NCH2COONa.

D.
ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa.

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho các dãy chuyển hóa:Glyxin (+ NaOH) → A (+ HCl)→ X.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!