Trắc nghiệm ôn tập

Cho biểu đồ:CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ HIỆN HÀNH PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2010 VÀ 2017(Nguồn s�

Câu hỏi:

Cho biểu đồ:

Bạn đang xem: Cho biểu đồ:CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ HIỆN HÀNH PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2010 VÀ 2017(Nguồn s�

CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ HIỆN HÀNH PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2010 VÀ 2017

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018)

Nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế nước ta năm 2017 so với năm 2010?  

A.
Dịch vụ có xu hướng tăng.

B.
Công nghiệp – xây dựng tăng

C.
Nông – lâm – ngư nghiệp ổn định. 

D.
Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng. 

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho biểu đồ:CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ HIỆN HÀNH PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2010 VÀ 2017(Nguồn s�

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!