Trắc nghiệm ôn tập

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội hoàn toàn.

Câu hỏi:

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai nào sau đây, ở giới đực và giới cái đều có tỷ lệ kiểu hình giống nhau 

A.
AaXBXb×aaXBY   

B.
AaXbXb×aaXbY

C.
AaXBXb×aaXBY  

D.
AaXBXb×AAXBY

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội hoàn toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!