Trắc nghiệm ôn tập

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội hoàn toàn.

Câu hỏi:

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai nào sau đây, ở giới đực và giới cái đều có tỷ lệ kiểu hình giống nhau 

A.
AaXBXb×aaXBY   

B.
AaXbXb×aaXbY

C.
AaXBXb×aaXBY  

D.
AaXBXb×AAXBY

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội hoàn toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!