Trắc nghiệm ôn tập

Cho biết . Giá trị của bằng bao nhiêu?

Câu hỏi:

Cho biết \(\sin \frac{\alpha }{3} = \frac{3}{5}\). Giá trị của \(P = 3{\sin ^2}\frac{\alpha }{3} + 5{\cos ^2}\frac{\alpha }{3}\) bằng bao nhiêu?

A.
\(P=\frac{105}{25}\)

B.
\(P=\frac{107}{25}\)

C.
\(P=\frac{109}{25}\)

D.
\(P=\frac{111}{25}\)

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Cho biết . Giá trị của bằng bao nhiêu?

Ta có: \({\sin ^2}\frac{\alpha }{3} + {\cos ^2}\frac{\alpha }{3} = 1 \Leftrightarrow {\cos ^2}\frac{\alpha }{3} = 1 – {\sin ^2}\frac{\alpha }{3} = \frac{{16}}{{25}}\)

Do đó ta có:

\(P = 3{\sin ^2}\frac{\alpha }{3} + 5{\cos ^2}\frac{\alpha }{3}=3.{\left( {\frac{3}{5}} \right)^2} + 5.\frac{{16}}{{25}} = \frac{{107}}{{25}}\)

Vậy chọn đáp án B.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho biết . Giá trị của bằng bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!