Trắc nghiệm ôn tập

Cho biết các cặp oxi hoá – khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+Tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự nào sau đây?

Câu hỏi:

Cho biết các cặp oxi hoá – khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+

Tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự

Bạn đang xem: Cho biết các cặp oxi hoá – khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+Tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự nào sau đây?

A.

Cu2+, Fe2+, Fe3+      

B.

Cu2+, Fe3+,Fe2+

C.
Fe3+,Cu2+, Fe2+          

D.
Fe2+ ,Cu2+, Fe3+

Đáp án đúng: D

Tính oxi hoá tăng dần từ trái sang phải: Fe2+ ,Cu2+, Fe3+.

→ Đáp án D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho biết các cặp oxi hoá – khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+Tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự nào sau đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!