Trắc nghiệm ôn tập

Cho bảng tính sau: Yêu cầu: Viết công thức sử dụng các hàm đã học để tính theo các yêu cầu sau:a.

Câu hỏi:

Cho bảng tính sau: 

Bạn đang xem: Cho bảng tính sau: Yêu cầu: Viết công thức sử dụng các hàm đã học để tính theo các yêu cầu sau:a.

Yêu cầu: Viết công thức sử dụng các hàm đã học để tính theo các yêu cầu sau:

a. Tính tổng số lượng đã bán được của các sản phẩm?

b. Tính thành tiền của từng sản phẩm?

c. Tính tổng số tiền thu được?

d. Tìm mặt hàng bán được nhiều tiền nhất là bao nhiêu?

e. Tìm mặt hàng bán với số lượng ít nhất là bao nhiêu?

 

a. =Sum(D4:D9) hoặc =sum(D4,D5,D6,D7,D8,D9)

b. = E4*D4 

c. =SUM(F4:F9) hoặc =sum(F4,F5,F6,F7,F8,F9) 

d. =max(F4:F9) hoặc =max(F4,F5,F6,F7,F8,F9)

e. =Sum(D4:D9) hoặc =min(D4,D5,D6,D7,D8,D9) 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cho bảng tính sau: Yêu cầu: Viết công thức sử dụng các hàm đã học để tính theo các yêu cầu sau:a.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!